Tag Archives: cara mengamalkan ayat seribu dinar

Cara Mengamalkan Ayat Seribu Dinar

Elib.unikom.ac.id2.1 Perspektif Beberapa Ayat Al-Qur’an Tentang Alam 2.2 Perspektif Ilmiah tentang Alam 2.3 ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu ia berkata: “Pada waktu perang Khaibar aku pernah mem- beli sebuah kalung … Continue reading

Posted in Men | Tagged , , , | Leave a comment